Ahmet Uysal

Articles published in international refereed journals

Total of Nine Articles

Bosna Hersek’in AB Entegrasyon Süreci: Eleştirel Bakış

INAÇ, H. UYSAL, A. International Journal of Humanities and Social Science vol.3, s.1, ss.67-72 (2013).

Türkiye'nin Yükselişi ve Arap Baharı

UYSAL, A. El-Ümme: Vakı' el-Islah ve Meâlât el-Tağyir [El-Beyan Gazetesi Hakemli Strateji Yıllığı: 2012], ss.293-312, (ISSN: 1658-127X), (2012).

12. ve 13. Yüzyıllarda Anadolu’da Müslim ve Gayr-ı Müslim İlişkileri

ÇİFTÇİOĞLU, İ. & UYSAL, A. History Studies: International Journal of History vol.3, no.3, ss.97-112 (2011).

Türk Milli Kimliğinin Sembolik İnşası ve Uluslarası Yönetim

YILDIRIM, E., H. İNAÇ ve UYSAL, A. Problems and Perspectives in Management, Vol. VII, 1, ss.245-255 (2009).

Türkiye’de Zina Tartışması ve Medya

UYSAL, A. & H. İNAÇ. Akademik Araştırmalar Dergisi/Journal of Academic Research, Vol. XI, No: 42, ss.161-179, 2009.

Son Osmanlı Döneminde Suç Olgusu

UYSAL, A. & N. BOZKURT. Research Journal of Social Sciences, Vol. 3: ss:49-59 (2008).

Türkiye’de Medya ve Dini Özgürlük

UYSAL, A. Global Media Journal: Mediterranean Edition, Vol. III, 1, ss.50-59 (2008).

İçerme ve Dışlama Söylemi: Türkiye’de Medya ve Sosyal Hareketler

UYSAL, A. The Journal of Languages and Translation, Vol.: 3, No: 2, ss.530-555 (2007).

Türkiye’de Dine ve İslama Piyasa Modeli İle Bakış

UYSAL, A. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), Vol. VII, 2, ss.117-133 (2005).

Papers Presented at International Scientific Meetings and Published in Proceedings

Total of Three Papers

The East and the West in the Writings of Ali Pasha Mubarak of Egypt and Ahmed Midhat Efendi of Istanbul

UYSAL, A. 2010. ss. 285-306. (Proceedings of the International Conference on EGYPT DURING THE OTTOMAN ERA 26-30 November 2007, Cairo). Istanbul: IRCICA Publications.

Globalization, European Union and Social Movements

UYSAL, A. International Symposium on The Changes and Transformations in the Socio-Economics and Political Structure of Turkey within the EU Negotiations. 643-654, Dumlupınar University, Kütahya, 2007.

The Language of Inclusion and Exclusion: Media & Social Movements in Turkey

UYSAL, A. 4th International Conference of of the the Faculty of Alsun, “Preserving Linguistic and Cultural Identity in the Age of Globalization”, Minia University, Egypt, 2007 [Proceedingler Global Medya Journal tarafından basılmıştır].

International books or book chapters

Total of Eight Books or Chapters

Ortadoğu’da Ekonomi ve Kalkınma (Arapça)

AKTAY, Y., BENDRIDI,Y. UYSAL, A. AKGÜN B.(eds.). Ankara: SDE Yayınları, 2014.

Ortadoğu’da Ekonomi ve Kalkınma (Türkçe ve İngilizce)

AKTAY, Y., BENDRIDI,Y. UYSAL, A. AKGÜN B.(eds.). Ankara: SDE Yayınları, 2014.

Ortadoğu’da Sivil Toplum ve Değişim (İngilizce)

AKTAY, Y., SHARKAWY, UYSAL, A. (eds. ). Ankara: SDE Yayınları, 2012.

Ortadoğu’da Sivil Toplum ve Değişim (Arapça)

AKTAY, Y., SHARKAWY, UYSAL, A. (eds. ). Ankara: SDE Yayınları, 2012.

Yeni Ortadoğu’da Kültür ve Siyaset (İngilizce)

AKTAY, Y., SHARKAWY, UYSAL, A. (eds.). Ankara: SDE Yayınları, 2011.

Yeni Ortadoğu’da Kültür ve Siyaset (Arapça)

AKTAY, Y., SHARKAWY, UYSAL, A. (eds.). Ankara: SDE Yayınları, 2011.

Ortadoğu’da Türk Dizileri

UYSAL, A. Ss.169-190. Culture and Politics in the New Middle East by Y. AKTAY, P. EL-SHARKAWY & A. UYSAL (eds.), Ankara: SDE Yayınları, 2012.

Uluslararası Politikada Yeni Cephe: Elcezire’nin İngilizce ve Arapça Yayınlarının Karşılaştırması

UYSAL, A. Ss.1-18. Mahjoob Zweiri and Emma C. Murphy. (eds.) The New Arab Media: Technology, Image and Perception. Berkshire: Ithaca Press, 2011.

Articles published in national refereed journals

Total of Eleven Articles

2014 Tunus Seçimleri Analizi

UYSAL, Ahmet & Ahmet GÖKÇEN. Akademik Ortadoğu Dergisi. vol.9, no.2, ss.95-130 (2015).

Devrim Öncesi Mısır’da Türkiye Algısı (2005-2010)

UYSAL, A. Sakarya Üniversitesi Akademik İncelemeler Dergisi, vol.6, no:2, ss.141-170 (2011).

Toplumsal Hareketler için Kaynak Yaratma ve Kullanma Stratejileri

UYSAL, A. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10, (2), 217-238 (2010).

Ürdün 2009

ÇAKMAK, C. UYSAL, A. Ortadoğu Yıllığı 2009. (ed.) K. İnat, M. Ataman, C.Çakmak. İstanbul: Küre Publishing. ss. 513-534 (2010).

Batı İşgali Altındaki Mağrib Bölgesi ve Yemen’deki Gelişmelerin Türk Basınına Yansıması: Hakimiyet-i Milliye Örneği 1920-1924

UYSAL, A. Ortadoğu Yıllığı 2008. (ed.) K. İnat, M. Ataman, B.Duran. İstanbul: Küre Yayınları. ss. 513-534 (2009).

Okulu Bırakma Üzerine Tartışmalar: Çevresel Faktörler

UYSAL, A. Milli Eğitim Dergisi, Vol.: 37, No: 178, ss. 139-150 (2008).

Osmanlı Mirası ve Yeni Dünya Düzeni

UYSAL, A. İNAÇ H. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 75-92 (2008).

Toplumsal Hareketler ve Din

UYSAL, A. Tezkire Sayı: No: 46-47. ss.151-167 (2007).

İlk Dönem Kolektif Davranış ve Toplumsal Hareket Kuramları

UYSAL, A. Tezkire 46-47, 30-47 (2007).

Dinamik ve Yaşayan Bir Kültür Anlayışına Doğru

UYSAL, A. Tezkire, 43-44, 136-147 (2006).

Merkez-Dışı Ülkelerde Ulusötesi Sivil Toplum Kuruluşları (STK): Dış Politika, Finansman ve Meştuiyet

UYSAL, A. ATEŞ D. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 63-86 (2006).

Papers Presented in Scientific Meetings

Total of Thirty One Papers

International Papers

15 Temmuz Darbe Teşebbüsü ve Türkiye Demokrasi Tecrübesi

UYSAL, A. Kuala Lumpur Forumu, Hartum, Sudan. 17-19 Kasım 2016.

Meydan Savaşından Medya Savaşına: Medya ve Radikalizm

UYSAL, A. Uluslararası Antalya Güvenlik Sempozyumu: Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık Ve Terörizm, Polis Akademisi, Antalya, Türkiye, 2-4 ARALIK 2016.

2000 Yılından Sonra Türkiye’de Eğitim ve Kalkınma

UYSAL, A. Eğitim ve Öğretim Sorunları: Çatışma Sonrası Dönem için Düzenlemeler, Cezayir Souk Ahras Üniversitesi Gençlik ve Toplumsal Sorunlar Merkezi ve Lübnan Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlendi. Souk Ahras, Cezayir, 25-26 Ekim 2016.

AK Parti Dönemi’nde Sivil-Asker İlişkileri

UYSAL, A. Demokratik Geçiş Ortamında Siyaset’te Ordu Kongresi. Arab Center for Research and Policy Studies (Arap Araştırma ve Siyasi İncelemeler Merkezi), Doha, Katar. 1-3 Ekim 2016.

1 Kasım Seçimlerinin Türkiye’nin Yerel Dinamiklerine, Kalkınmasına ve Ekonomisi Açısından Yansımaları

UYSAL, A. Arap Dünyası’nda Siyasi ve Stratejik Gelişmeler ve Bölge Jeopolitiğine Etkileri Çalıştayı (Starejik Düşünce Grubu), İstanbul. 11-12 Aralık 2015.

Changing Security and Geopolitics in the Middle East (Ortadoğu Değişen Gövenlik ve Jeopolitik)

UYSAL, A. 7. Uluslararası Terör ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu (Polis Akademisi), Antalya. 4-6 Aralık 2015.

Ortadoğu’da Şiddetin ve İdeolojik ve Sosyolojik Nedenleri

UYSAL, A. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Din ve Şiddet Sempozyumu, Rize. 23-25 Ekim 2015.

Radikal Hareketler ve Müslümanların Kötüleşen İmajı

UYSAL, A. İslamofobi Çalıştayı, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara. 29-30 Nisan 2015.

Cezayir Bağımsızlık Mücadelesinin Türk Basınına Yansıması

UYSAL, A. Kolonyalist Katliamlar Forumu, Konstantin Üniversitesi, Cezayir, 6-7 Mayıs 2015.

1914'den 2014'e Türkiye'nin Dış Politikası

UYSAL, A. 100. Yılında I. Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı. Budapeşte, Macaristan. 03–05 Kasım 2014.

Türkiye-Suudi Arabistan İlişkilerinin Geleceği

UYSAL, A. Türkiye-Suudi Arabistan Çalıştayı, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara. 14 Mayıs 2014.

Arab Revolutions and the Turkish Model: The Debates in Egypt, Libya and Tunisia (Arap Devrimleri ve Türk Modeli: Mısır, Libya ve Tunus’taki Tartışmalar)

UYSAL, A. International Studies Associations Convention, Toronto, Kanada, 26-29 Mart 2014.

Ortadoğu’da Göç Olgusu ve Dış Politikaya Etkisi

UYSAL, A. Göç: Türkiye'nin ve Dünyanın Gerçeği Uluslararası Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi, 11-13 Mayıs 2012.

Social, economic and political dynamics behind Turkey's success / Turkish Experience

UYSAL, A. İslami Ortamda Çoklu Modernlikler: Tunus ve Türkiye, Sousse Üniv., Tunus, 7 Mart 2012.

Türkiye ile Kuzey Afrika Ülkelerinin Kültürel İlişkileri: Geçmişten Geleceği Bakış

UYSAL, A. Kuzey Arfika’ın İç Sorunları ve Türkiye İle İlişkiler Çalıştayı, 22 Aralık 2011, Eskişehir

Arap Baharı Aslında Türkiye Baharı Mı?

UYSAL, A. Bölgesel ve Küresel Etkileriyle 1. Yıldönümünde Arap Baharı Sempozyumu, 17-18 Aralık, 2011, Ankara.

Patterns of Democratic Change in Turkey (Türkiye’de Demokratik Dönüşüm Biçimleri)

UYSAL, A. Türkiye ve Mısır’da Demokratik Dönüşümler Sempozyumu, 24 Ekim 2011, Al-Ahram Stratejik Araştırmalar Merkezi, Kahire, Mısır

Mısır’ın Demokratikleşmesine Türkiye Model Olabilir Mi?

UYSAL, A. Türkiye ve Mısır’da Demokratikleşme ve Yasal-Anayasal Reformlar Sempozyumu, Youm Sabi3 Stratejik Araştırmalar Merkezi, 23 Ekim, 2011,Kahire, Mısır.

The Framing of Turkish Soap Opera in the Arab Media between Opposition and Admiration (Hayranlık ve Karşıtlık Arasında Türk Dizilerinin Arap Medyasındaki Yansıması)

UYSAL, A. 15. Amerikan-Arap İletişim Eğitimcileri Derneği Kongresi (AUSACE), 16-19 Ekim, 2010. Kuveyt Üniversitesi, Kuveyt.

Al-Jazeera Coverage of Turkey’s Possible EU Membership: The Declaration of Candidacy and Sarkozy’s Opposition (El-Cezire Kanalı’nın Türkiye’nin AB Üyeliğini Ele Alaışı: Adaylık Deklerasyonu ve Sarkozy’in Karşı Çıkışı)

UYSAL, A. 11 Eylül Sonrasında Media ve Ortadoğu’da Değişen İmaj Kongresi, 20-21 Eylül 2007. Durham Üniversitesi, İngiltere.

The Muslim-nonMuslim Relations in the Thirteenth Century Anatolia as Reflected in a Mawlawi Source (Mevlevi Kaynağına Göre 13. Yüzyıl Anadolusunda Muslümanlar ve Gayrimüslimler Arasındaki İlişkiler)

ÇİFTÇİOĞLU, İ. UYSAL, A. The First International Conference of Minia University titled ‘Cultural Dialogue: Communication Channels among Nations’. 3-5 Kasım 2008, Minye Universitesi, Mısır.

Media and Social Movements (Medya ve Toplumsal Hareketler)

UYSAL, A. 15. Amerikan-Arap İletişim Eğitimcileri Derneği Kongresi (AUSACE), 7-10 Kasım 2009, Kahire Amerikan Üniversitesi, Mısır.

The New Frontier in International Politics: The Nature Of Al-Jazeera’s Prime-Time Broadcasting In Arabic And English

UYSAL, A. Uluslararası Altıncı ODTÜ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 14-16 Haziran 2007. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

The East and the West in the Writings of Egypt’s Ali Mubarak Pasha and Istanbul’s Ahmed Midhat Efendi in the Late XIXth Century

UYSAL, A. Osmanlı Döneminde Mısır Uluslararası Kongresi. IRCICA ve Mısır Kültür Yüksek Konseyi, 26-30 Kasım 2007. Kahire, Mısır.

Osmanlı Mirası ve Yeni Dünya Düzeni

UYSAL, A. Uluslararası Medeniyetler ve Dünya Düzenleri Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2006. Bilim ve Sanat Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul.

Media Framing on Religion and Politics in Turkey

UYSAL, A. Lebanese American University, Beirut Institute for Media Arts, Beşinci Yıllık Kongre, 2-3 Ekim 2005. Beyrut, Lübnan.

Official Religion and Media Campaign for a Religious Reform in Turkey

UYSAL, A., Y. ŞAHİN. Lebanese American University, Beirut Institute for Media Arts, Beşinci Yıllık Kongre, 2-3 Ekim 2005. Beyrut, Lübnan.

Osmanlı Mirası ve Yeni Dünya Düzeni

UYSAL, A. Kültür Araştırmaları ve Koç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi ‘Uluslararası Kültür ve Kimlik Sempozyumu’, 14-17 Haziran 2005, İstanbul.

The Black Market Model of Religion: Secularization and Islamic Revival in Turkey

UYSAL, A. SSSR/RRA Yıllık Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri, 19-21 Ekim 2001. Columbus, Ohio, A.B.D.

Media & Religion in Turkey

UYSAL, A. SSSR/RRA Yıllık Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri, 19-21 Ekim 2001. Columbus, Ohio, A.B.D.

National Papers

Malik Bin Nebi'de Siyasi Düşünce ve Anlayış

UYSAL, A. İslam Düşüncesi ve Sosyoloji Sempozyumu, Sosyologlar Derneği, İstanbul, Türkiye, 12 Kasım 2016.

National Book Or Chapter In The Book

Total of Six Book or Chapter

Fransa’daki Müslüman Ve Türk Toplulukların Hak Ve Özgürlüklerinin Analizi

N. TINAZ, MÇ. DİRSEHAN, A. UYSAL. (eds.) İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, 2016.

Devrim Öncesi ve Sonrasında Mısır’da Türkiye İmajı

A. UYSAL. Ankara: SDE Yayınları. 2016.

Devlet, Adalet ve Gençlik

Y. AKTAY, B.AKGÜN & A. UYSAL, F.BENDRIDI (eds.), Ankara: SDE Yayınları, 2013.

Değişen Ortadoğu’da Kültür ve Siyaset

Y. AKTAY, P. EL-SHARKAWY & A. UYSAL (eds.), Ankara: SDE Yayınları, 2012.

Fransa’da Gazetelerde Müslümanlar ve İslam Algısı

S. MERAL, A. UYSAL. Ss. 281-304. N. TINAZ, MÇ. DİRSEHAN, A. UYSAL. (eds.) Fransa’daki Müslüman Ve Türk Toplulukların Hak Ve Özgürlüklerinin Analizi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, 2016 içinde.

Türkiye’nin Mısır, Cezayir ve Fas Politikası 2011

UYSAL, A. Türk Dış Politikası Yıllığı (ed. B. Duran, K. İnat, AR Usul), Ankara: Seta Yayınları, ss.311-42.

Other Publishings

Total of Four

Book Reviews

Toplumsal Hareketler, Örgütlü Toplumda Toplumsal Hareketler, Ahlaki Protesto Sanatı

UYSAL, A. Tezkire Sayı: 46-47. S: 241-244. 2007.

Medeniyetler Çatışması Ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması

UYSAL, A. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 12, s: 165-171, 2005

Report

Ortadoğu’da Türkiye İmajı: Mısır Örneği (PDF)

UYSAL, A. SDE, 2011.

Commentary

Insights for Egypt’s and Tunisia’s Islamists from Turkish Experience of Democratic Transition

UYSAL, A. Insight Turkey, vol. 15, no. 4, pp. 69-76. 2013

Ülkemizin seçkin Orta Doğu Uzmanlarından olan Ahmet Uysal, sadece ülkemiz gençlerinin dünya standartlarına ulaşması ve ülkemizi layıkıyla temsil edebilmeleri için düzenli olarak ücretsiz İngilizce ve Arapça dersleri vermektedir. Bu derslere siz de kolaylıkla evinizden aşağıdaki butonu tıklayarak takip edebilirsiniz.