DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Türk ve Arap Gençler Tanışıyor ve Birbirine Dillerini Öğretiyor

1 Nisan – 31 Mayıs 2021

Türkiye ve Arap dünyası arasında tarihi ve kültürel bağlar çok eskiye dayanır. Bu halklar bin yıldan fazla birlikte yaşamışlar ve aralarında ciddi kültürel ve sosyal etkileşim olmuştur. Osmanlı’dan sonra Türkiye ve Arap elitleri, genel olarak Batı’ya yönelmiş ve birbirlerini ihmal etmişlerdir. Bu ihmal her iki tarafı birbirinden kopma noktasına kadar getirmiştir. Diğer taraftan, Arap toplumlarının da sömürge ve dış müdahale yaşaması bu kopukluğu iyice derinleşmiştir.  İki kutuplu dünya düzeninden globalleşmenin geçiş ve özellikle Türkiye’nin Arap dünyasına açılımı ve iletişim enstrümanlarının artmasıyla son yıllarda ilişkilerde ciddi artış görülmüştür. Arap kökenli vatandaşlarımıza ek olarak, Suriyeliler başta olmak üzere zor durumda kaldıkları için Türkiye gelen mülteciler ve göçmenler yanında, seyahat, çalışmak ve yatırım için gelen Arapların nüfusu oldukça artmıştır. Ancak iki halk arasında içeride ve dışarıda etkileşim henüz yeterli düzeyde değildir.

Türkiye’de ve Arap Dünyasında son yıllarda yaşanan 10 yılda yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm iki taraf arasında etkileşim ihtiyacını artırmaktadır. Diplomatik, sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yetersizliği, ensar ve muhacirlere arasında entegrasyon ihtiyacı, seyahat, kültürel, eğitim ve toplumsal ilişkilerin arttırma ve gelişme potansiyelinin bulunduğuna ve hatta gereğine işaret etmektedir. Suriyeliler başta olmak üzere, ülkemizde bulunan Arap kökenlilerin Türkçe öğrenme düzeyleri istenilen düzeyde değildir. Arap ülkelerinde Türkiye’ye ve Türkçe öğrenmeye ve aynı şekilde Türkiye’de Arapça öğrenmeye büyük bir ilgi olmasına rağmen, bu alanda faaliyet gösteren kurs ve kurumlar yeterli nitelikte değildir. Ayrıca dil bilenler de yeterince etkileşim içinde değildir.

Yukarıda sebeplerini saydığımız bu ihtiyacı karşılamak üzere, Türk ve Arap gençlerin birbirleriyle tanışacağı, birbirlerine dillerini öğreteceği ve tartışacağı programlar planlamaktayız. Gönüllü ve karşılıklı olarak gerçekleştirilecek kurs, tartışma ve atölye çalışmalarıyla ilgi ve alanlara göre guruplar oluşturulacaktır. Burada gençlerinin birbirlerine kendi dillerini, kültürlerini öğretmesi ve önemli konuları tartışması sağlanacaktır. İki dil grubundan farklı düzeyde dil öğrenmek ve öğretmek isteyenler gruplar halinde bir araya getirilecektir. Talep, ihtiyaç ve imkân dahilinde daha dar ilgi alanları, yaş grupları ve hatta sadece bayan ve erkekler için ayrı gruplar oluşturulabilecektir. Bu amaçla iki tarafı gönüllü amaçlı bir araya getirmek için köprü olmayı amaçlayan bu programa siz de katılabilirsiniz.

Kayıt formunu doldurmak için tıklayınız >>

Prof.Dr. Ahmet Uysal

Program Yöneticisi

Bizi Sosyal Medya Sayfalarımızdan Takip Edin.